Immaterieel Cultureel Erfgoed

Home  >>  Nieuws  >>  Immaterieel Cultureel Erfgoed

Immaterieel Cultureel Erfgoed

On januari 6, 2018, Posted by , In Nieuws, With No Comments

Het molenaarsambacht staat voortaan op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed bij UNESCO. Het is voor het eerst dat Nederlands immaterieel erfgoed is opgenomen op deze lijst. Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties. Volgens Unesco maakt het molenaarschap onlosmakelijk deel uit van de Nederlandse identiteit en “speelt het een belangrijke sociale en culturele rol in de Nederlandse maatschappij”. Molens hebben “een iconische waarde en dragen bij aan een gevoel van identiteit en continuïteit”.

In Nederland stonden aan het eind van de negentiende eeuw ruim 10.000 windmolens. Die raakten in onbruik door de opkomst van steenkool en andere fossiele brandstoffen. Veel molens zijn stilgezet en afgebroken. Met het stilzetten van de molens ging ook de kennis van het werken met molens verloren.

Tegenwoordig proberen veertig beroepsmolenaars en honderden vrijwillige molenaars het ambacht levend te houden.

De vijf molenaars van Korenmolen de Ruiter zijn apetrots op deze toevoeging: ,,Het molenaarschap is een prachtig ambacht dat kenmerkend is voor Nederland. Het is zo mooi om dit stukje erfgoed in stand te kunnen houden en door te kunnen geven aan de volgende generatie. Daarvoor leiden we altijd nieuwe molenaars op.”

 

Comments are closed.