Vrienden

Home  >>  Vrienden

Wij zoeken vrienden voor de molen

Voor Vreelanders vormt “de molen” een ver­trouwd on­der­deel van het dorpsgezicht. Voor anderen een toe­ris­ti­sche attractie, een laatste stukje Nederlandse cultuur. Wei­nigen weten dat die Vreelandse molen niet alleen maar leuk is als decoratie van een stukje Vechtoever, maar dat er aan die mooie molen heel wat aandacht, ener­gie en tijd wordt besteed, door de mo­le­naars: Nico Perdijk, Arie Vink, Karen Walter en Arend Vriend en de eigenaren is duidelijk.

Hoe zit het nu eigenlijk?

Wanneer korenmolen “de Ruiter” om hulp en on­der­steu­ning vraagt, dan denkt u misschien, er is toch een eigenaar? Kan die er niet voor zorgen? Jazeker, die eigenaar is er en die zorgt wel zeker voor de instandhouding van de molen. Wordt die in­stand­houding dan niet gesubsidieerd? Jazeker, maar dat is maar zeer gedeeltelijk het geval. Wordt er dan een bijdrage ge­vraagd om de resterende kosten van onderhoud en restauratie van de eigenaar te dekken? Nee, die betaalt dat allemaal zelf. Kortom de eigenaar zorgt voor de onderhoudaan de molen.

Van­waar dan toch een dringend verzoek om financiële on­der­steu­ning?

Dat zit zo. De explotatie van de molen is in handen van de Stichting Korenmolen de Ruiter. Molenaar Nico Per­dijk is bestuurslid van de stichting. Explotatie klinkt nogal com­merciëel, maar het gaat in ons geval simpelweg en let­ter­lijk om het draaiende houden van de molen. Want, een molen die niet draait is binnen de korste keren naar “z’n grootje”. Goed onderhoud betekent niet alleen zagen, spijkeren en riet­dek­ken. Regelmatig gebruik van de molen is het belangrijkste element in het onderhoud. Ook het gebruik van de molen, dat dus door de stichting wordt geregeld, vraagt tijd, energie en in­spanning. Sommigen zeggen misschien, er wordt toch meel ver­kocht! Kan de stichting zich dan niet zelf bedruipen! Nee, dat gaat niet, al was het alleen maar omdat er nou ook weer niet zó veel meel wordt verkocht en omdat de prijs van onze mooie en gezonde produkten heel laag wordt gehouden. An­de­ren zeggen, als die molenaars toch gratis en voor niks de mo­len laten draaien en leerling-molenaars opleiden, waar voor heeft die stichting dan verder nog geld nodig!

De molenaars hebben wensen, om de molen beter te laten functioneren voor een beter kontakt met de klanten en bezoekers. Deze kosten zijn niet subsidiabel en moeten uit eigenzak worden betaald. Een aantal van deze wensen zijn al vervuld. Zoals de website, een nieuwe flyer, een boekje over de molen en nieuwe ansichtkaarten van de molen. Deze kosten worden door de Stichting gedragen. Zo zijn er nog een aantal wensen zoals, het restaureren van de buil (zeefmachine om bloem te maken), het aanschaffen van nieuwe maalstenen, het restaureren van het tafel-maalkoppel, het inrichten van een tentoonstelling “ Van graan tot meel”, e.a.

Kortom, we zijn opzoek naar nieuwe vrienden en sponsors die ons willen on­­der­steu­nen en helpen de wensen van de molenaars voor de molen te realiseren. Wordt vriend voor minimaal € 25,00 per jaar of sponsor van een project. Laat ons niet in de kou staan. U kunt zich op­geven bij de molen, Nig­te­vechtseweg 24. Elke zaterdag zijn we open. Wilt u het per brief doen, kan ook. Vermeldt uw naam, adres, postcode en woonplaats, te­le­foon­num­mer en het be­drag wat u gaat doneren en stuur deze naar:
Be­­heers­com­mis­sie Stichting “Korenmolen De Ruiter”,
Nig­te­vecht­seweg 24,
3633 XJ Vreeland

of ga naar onze contactpagina en meld u aan.