Geschiedenis

Home  >>  Geschiedenis

In 1789 stond er al een korenmolen in Vreeland. Volgens een verkoopakte werd de molen toen gekocht door Hendrik van Drunen voor de somma van fl 725,-. De molen veranderde een paar maal van eigenaar. Deze grondzeiler, hetgeen betekent dat de wieken vlak over de grond gaan, was eigendom van H. van de Poll Czn. toen deze in 1910 afbrandde.

De hr. van de Poll kocht in Barsingerhorn een in 1776 !! gebouwde poldermolen (binnenkruier), die overbodig was geworden. De molen werd gedemonteerd en van de zware balken is een vlot gemaakt als “boot” voor het overige materiaal. Over het water is de molen naar Vreeland gesleept, alwaar men de molen opbouwde als stelling korenmolen (buitenkruier). (Kenmerken van de binnenkruier (kruikrammen) zijn nog steeds in de kap aanwezig).

Dit was noodzakelijk om de windvang te verbeteren. In de loop der jaren was er aardig wat bomen groei rond de molen ontstaan, welke windbelemmerend werkte. In 1926 ging de molen over in eigendom naar de hr. P. Schuurman. Tot de jaren 1990 bleef de molen in bezit van deze familie. De familie had een veevoerbedrijf en gebruikte de molen voor het malen van veevoer.

Na 1950 is met het windmalen gestopt en kwam de molen stil te staan en raakte in verval (rust roest). Na een zeer omvangrijke restauratie in 1977/78 werd na een lange tijd van stilstand weer koren tot meel op vrijwillige basis gemalen voor enkele bakkers en particuliere verkoop. In 1999 onderging de molen opnieuw een restauratie en zijn de ontsierende bedrijfspanden rondom de molen gesloopt en her-bouwd als woning.

Dit is in het kort een stukje geschiedenis van de molen. Uitgebreide historische informatie is te vinden in onze brochure, die u kan bestellen via “brochure bestellen” of kopen op de molen.