Algemene voorwaarden

Home  >>  Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden voor de informatie op onze website , zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting korenmolen “de Ruiter”. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting korenmolen “de Ruiter” is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting korenmolen “de Ruiter”.

Indien toestemming is geven door Stichting Korenmolen “de Ruiter” voor het gebruik van informatie op deze website, zijn er geen kosten aan verbonden, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Indien van toepassing:

Indien er prijzen op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit van de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel een overeenkomst met Stichting korenmolen “de Ruiter” te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting korenmolen “de Ruiter” streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting korenmolen “de Ruiter” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie, die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen:

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.korenmolenderuiter.nl op deze pagina.